Mijmeren met Maria

Op zondag 2 juni 2013 voerden we een aantal bekende en minder bekende Maria-liederen uit in de Martinuskerk, Doetinchemseweg in Wijnbergen, onder begeleiding van organist Piet Terburg. De uitvoering van de liederen werd op een bijzondere manier toegelicht door Mia Tankink.

In het programma, dat ongeveer een uur duurde, werden enkele oude, bekende Marialiederen gezongen die door velen werden meegeneuried. Daarnaast ook enkele liederen van Nederlandse componisten zoals Herman Strategier en Hendrik Andriessen, waarvan enkele begeleid door kerkorgel. Organist Piet Terburg voerde tussen de muziekblokjes enkele mooie orgelwerken uit.