Zaterdag 28 mei om 20.00 uur, St. Martinuskerk, Baak: gezamenlijk optreden van Garden Rumours en  Accordeonvereniging Con Forza uit Aalten.

Uitvoering 28 mei in de kerk van Baak

Op zaterdagavond 28 mei werd in de kerk van Baak een uitvoering  verzorgd door  kamerkoor Garden Rumours en de accordeonvereniging Con Forza uit Aalten.
Het concert kwam tot stand in samenwerking met Baaks Belang, de Stichting Parel van Baak en het kerkbestuur.

Er werd vierstemmige, a-capellamuziek uit meerdere perioden in de geschiedenis uitgevoerd. Het koor treedt op velerlei locaties en evenementen op. Voor de uitvoering in Baak werd een aantrekkelijk repertoire samengesteld van lichte, vrolijke en humorvolle muziek. Dirigent Joost Hekel vertelde in het kort iets  over de muziek.

Veel mensen associëren de accordeonmuziek met smartlappen en tranentrekkers. Accordeonvereniging Con Forza heeft echter een repertoire dat bijna alle muziekstijlen omvat, van pop, tot klassiek, tot kerkmuziek. Het gezelschap staat onder leiding van de dirigent Wil Plas uit Enschede. Voor het concert in Baak studeerde Con Forza een licht programma in dat door ca. 15 leden van de vereniging werd uitgevoerd.

Uitvoeringen in de St. Martinuskerk in Baak

Baaks Belang heeft het initiatief genomen om in samenwerking met Stichting De Parel van Baak en het kerkbestuur te komen tot de organisatie van muziekuitvoeringen in de St. Martinuskerk in Baak.

De kerk heeft een belangrijke rol in het geestelijk en sociale leven in Baak en draagt daarmee bij aan de leefbaarheid. Dit is voor Baaks Belang de basis voor dit initiatief. Er is een organisatieteam samengesteld waarin zitting hebben Henk Samberg, Gerrie Snelders, Paul Niks, Marcel La Croix en Ruud Campman. Dit team heeft een draaiboek opgesteld waarin staat aangegeven op welke wijze de uitvoeringen kunnen worden georganiseerd en wie welke verantwoordelijkheden en taken heeft. We gaan proberen om enkele keren per jaar een uitvoering te organiseren. Zo kan gedacht worden aan muzikale uitvoeringen door een koor, een harmonieorkest, een klein muzikaal ensemble of een individuele muzikant zoals b.v. een organist of pianist. Ook zouden leerlingen van bijvoorbeeld een muziekschool een uitvoering kunnen geven.